nha-go-mit

Khát vọng nhà gỗ để đời: Từ lão nông đến đại gia

Với nhiều người, từ đại gia lắm tiền tới lão nông tích cóp cả đời sẵn sàng đổ tiền tỷ để cất những ngôi nhà gỗ cầu kỳ và hoành tráng.

READ MORE